Verbinden

Wijkplaats nodigt uit om stil te vallen en contact te maken met jezelf, met de ander en met het groter levensgeheel.

Wijkplaats nodigt uit om tijd te nemen en op een milde manier naar jezelf te luisteren in alle verscheidenheid.In dit luisteren komt een veelheid aan gedachten en emoties naar boven die verwelkomd mogen worden als gasten in een herberg.

Wijkplaats nodigt uit om op een authentieke, milde en kwetsbare manier verbinding met anderen te maken. In het ervaren van echt contact ontstaan gevoelens van flow, van afstemming, van éénheid en synchroniciteit: denken, voelen en handelen worden op elkaar afgestemd, houdingen en gebaren worden gespiegeld, zinnen van de ander worden afgemaakt (Fredrickson, 2013). Deze unieke verbinding met de ander maakt het mogelijk om naar jezelf te luisteren, jezelf kwetsbaar en authentiek op te stellen en jezelf uit te dagen. De blik van de ander is immers geen (ver)oordelende blik maar een milde blik die vanuit een grote betrokkenheid aanwezig is, zich openstelt en luistert.

Op basis van haar onderzoek naar veerkracht concludeert Fredrickson (2013) dat veerkrachtige mensen meer oog en waardering hebben voor de grotere context van het leven, waardoor ze met meer perspectief, flexibiliteit en elegantie op emotionele schokken reageren. Wijkplaats wil aandacht hebben voor de band met het groter levensgeheel en stilstaan bij wat mensen op dat vlak begeestert, drijft en veerkrachtiger maakt.

Fredrickson, B. (2013), Liefde 2.0, De Kracht van positieve verbondenheid, Tielt: Uitgeverij Lannoo.