Veerkracht

Veerkracht is enerzijds de capaciteit om goed om te gaan met moeilijkheden, (onverwachte) tegenslagen en de voortdurende verandering. Anderzijds is het ook het vermogen om je te verbinden met diverse bronnen van steun (Baeijaer, L. en Stellemans, A. 2013). Als hulpverlener staan we stil en bekijken we wat ons veerkracht geeft en wat onze veerkracht ondermijnt. Zowel factoren verbonden met het werk als factoren daarbuiten spelen hierbij een rol. Het ruimere kader is toegelicht in het artikel in www.sociaal.net

We zoemen uit naar het team: hoe zit het met de veerkracht van het team? En tenslotte gaan we in op de wisselwerking: hoe ondersteunt het team de veerkracht van haar medewerkers? Op welke manier draag ik / elke medewerker actief bij aan de veerkracht van het team?
Ons model is grondig uitgelegd op www.stilvallengeeftveerkracht.be

Stilstaan bij de veerkracht als eerste stap. Vervolgens bespreken we zes pleidooien :
*Stilvallen en reflectie
*Waardengericht leven en werken
*Aandacht voor zelfmeesterschap
*Aandacht voor verbinding
*Bewuste kiezen en gebalanceerdheid
*Mildheid Waarderen

Begeleiding van de implementatie van dit proces is afhankelijk van de noden en van de vraag van de organisatie.
Concreet: 1 dag of 2 dagen met mogelijkheid tot opvolging van proces van implementatie. Op locatie of in de organisatie.
Deze vorming wordt gegeven door Caroline Dammen en Bart Dewaele

De oprichters van wijkplaats:Caroline Damman, Bart Dewaele, Rudi Timmermans en Goedele Slots