Natuur

Te midden van de turbulentie en de snelheid van leven en werk is het fijn om een plek te hebben om tot rust te komen. De natuur kan zo'n plek zijn om op adem te komen, uit te blazen en stil te vallen.

Omringd door de natuur komen mensen makkelijker tot de essentie of tot datgene wat er toe doet. De natuur brengt onze innerlijke wijsheid naar boven en spreekt ons intuïtieve weten aan. Ons intuïtieve weten benadert problemen en vragen vanuit een andere invalshoek dan ons rationele weten. In de hectiek van elke dag krijgt ons intuïtieve weten echter weinig ruimte.

Leven en werken is vandaag erg gericht op expansie, op groei, op meer, op groter, op beter. Het lijkt alsof het alleen maar lente en zomer mag zijn. We willen het liefst dat deze groei voortdurend toeneemt. Een minder moment noemen we een terugval of een depressie. Alsof die perioden waarin geen zichtbare groei plaatsvindt – de herfst en de winter- er niet bij horen, alsof ze niet inherent zijn aan het leven. Voortdurende expansie leidt echter tot uitholling, oververhitting en implosie (of burn-out). De cycli van de seizoenen inspireert ons om leven en werk vorm te geven. Wijkplaats wil ertoe aanzetten niet alleen bloei en groei na te streven maar ook los te laten, te herbronnen, uit te rusten (herfst en winter).