Hoe werken we

We werken vanuit de kracht van verbondenheid en vanuit de kracht van positieve emoties. We zetten aan om kwaliteiten en positieve emoties ten volle te laten floreren.

We zetten onszelf en onze ervaringen in; we komen graag tot uitwisseling en tot een leren van en aan elkaar. We werken zonder powerpoint.

We werken integratief; naast onze eigen ervaringen putten we graag uit verschillende kaders en achtergronden. Zowel wetenschappelijke inzichten -zoals recent onderzoek in de positieve psychologie- als oude bronnen en wijsheden uit het Westen en het Oosten inspireren ons. Hoewel we kennis belangrijk vinden, gaan we in onze begeleiding vooral naar de beleving en de ervaring. Denken, voelen en handelen worden uitgedaagd en in beweging gebracht. Verschillende werkvormen zetten we hierbij in.

Tot de eigen, unieke beleving komen, vraagt tijd. Die tijd nemen we graag. Trage vragen hebben vaak een omweg nodig om beantwoord te worden. We werken met twee lesgevers om zo kwaliteitsvol te kunnen werken.

Tot slot werken we graag in een aangename en warme omgeving, liefst omringd door de natuur. De wisseling van de seizoenen inspireert ons. Hierin vinden we datgene terug wat zich ook in het leven aandient: loslaten, tot rust komen, wortel schieten, groeien, tot bloei komen ...