Goedele Slots

'the succes of an intervention depends on the inner place of the intervener' (Scharmer)

Ik studeerde af als sociaal werker en criminologe en zette mijn eerste stappen in het werkveld van de ambulante geestelijke gezondheidszorg als preventiewerker van alcohol- en andere drugproblemen. Ik werkte samen met andere professionals in het welzijnswerk en in het onderwijs: ik begeleidde organisaties in de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid en gaf trainingen aan sleutelfiguren. Van het preventiewerk ging het naar het onderwijs. Nadat ik een opleiding coaching had gevolgd, startte ik in 2006 als docent en praktijkbegeleider in de opleiding sociaal werk aan de toenmalige Ehsal Hogeschool in Brussel (vandaag Odisee). In deze beginjaren stond ik eerder 'theoretisch' in het vak, kritisch en reflecterend. Ook focuste ik meer op problemen en tekorten dan op sterktes en krachten.

Hierin kwam beweging door de samenwerking met collega's, door het volgen van de integratieve therapeutenopleiding aan de Educatieve Academie, door de kennismaking met onderzoek uit de positieve psychologie, door mijn ervaringen met yoga en meditatie… Van een hoofdzakelijk denkend persoon evolueerde ik naar een persoon die denken, voelen en handelen probeert te verbinden. Intuïtie,meditatie, spiritualiteit en creativiteit kregen meer aandacht in mijn eigen ontwikkeling en in mijn begeleidingswerk.

Ik liet en laat me raken en inspireren. Door Carl Rogers en door Carl Gustaf Jung. Door Irvin D. Yalom, Jon Kabatt-Zin, Barbara Fredrickson en Brené Brown. Dichter bij huis door Mia Leijssen en Edel Maex om er enkele te noemen. Het is mede dank zij hen dat ik vandaag op een positieve, krachtgerichte, authentieke en kwetsbare manier met studenten en cliënten omga en werk. Of hoe 'the inner place of the intervener' vorm kreeg en krijgt.

Ik wijk zelf graag uit in de natuur en geniet van de wisseling van de seizoenen . Ik laat de stilte graag haar werk doen. Ik verbind mij graag met anderen en kan opgaan in deugddoende contacten.

Ik ben een gelukzak. Ik mag mensen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en mag getuige zijn van de vele moedige stappen die mensen ondernemen in het verwerken van ervaringen, in het herst ellen van relaties, in het maken van keuzes. Dit voelt als een enorm voorrecht waarvoor ik erg dank baar ben.