Wat bieden weWijkplaats realiseert een aanbod voor hulpverleners en hun teams.
We werken zowel individueel als in groep rond de thema's veerkracht en zelfzorg.
We gebruiken het model van Stilvallen geeft veerkracht

Wat is eigen aan ons vorming :
We nodigen uit om samen stil te vallen: Stilvallen is de basis en het vertrekpunt. De ervaring om samen stil te staan is voor veel teams een nieuwe ervaring.
We vertrekken vanuit de Positieve psychologie: We richten ons op krachten en talenten van gewone, gezonde mensen. We richten ons op mensen die nog voldoende veerkracht hebben om langs te kant te gaan staan en na te denken over hun veerkracht (metacommunicatie en metapositie innemen). We richten ons op gezonde teams die ruimte kunnen en willen maken om het thema veerkracht te bespreken (niet curatief, wel geloof in preventie en kracht uit team).
We vertrekken van systemische denken: Dynamieken en cultuur in team beïnvloeden een individueel teamlid. Een teamlid heeft invloed op zijn team: zelf een kleine stap kan een groot verschil maken.
We vertrekken van oplossingsgericht denken: Vertrekken van wat goed loopt, hebben aandacht aan uitzonderingen op een bestaand probleem. We zijn gericht op waar een persoon/team naar toe wil gaan. We kiezen voor een stap-voor-stap benadering. Bij de selectie van een pleidooi in een bepaald team: aandacht aan wat goed loopt en selectie van wat beter kan.
We werken ervaringsgericht : waarbij we kaders aanbieden waarmee de deelnemers aan de slag gaan. We zorgen voor een veilig kader waarbij mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen om van daaruit te groeien.

Voor teams op maat

Teams of organisaties kunnen op wijkplaats beroep doen om een thema op maat uit te werken. Neem gerust contact op, we zoeken samen of we een gepast antwoord op je vraag kunnen geven. Op die manier komt een wisselwerking tot stand en ontstaat een gedeeld eigenaarschap.

Bij Wijkplaats werken we bij voorkeur met twee trainers samen. Deze investering in personeelsinzet zorgt voor meer kwaliteit : het maakt het mogelijk om in kleine groepen intensief te werken, er is meer ruimte om op maat in te spelen op wat zich aandient, elke trainer zet kennis en knowhow in, de verschillende begeleidingsstijlen spreken verschillende deelnemers aan, ...

Onze opleiding 'Veerkracht in en met je team' gaat in op die factoren die een impact hebben op onze veerkracht en die van ons team. Via een aantal pleidooien worden hulpverleners en hun teams op weg gezet om op een bewuste manier met veerkracht om te gaan. Lees meer op

Onze opleiding 'Wij zijn de seizoenen' Wij zijn de seizoenen wil meer balans brengen in leven en werk en vindt hiervoor inspiratie in de wisseling van de seizoenen. Lees meer op

Individuele coaching

Afhankelijk van de vraag worden een traject en een locatie voorgesteld waarbij rustig gewerkt kan worden. Dit kan zowel privé bij één van ons, op een rustige plaats in de organisatie of buiten in de natuur in de vorm van wandelcoaching. Een traject kan bestaan uit een éénmalig contact of uit verschillende contacten.


Voorbeelden van wat wijkplaats al gedaan heeftWijkplaats heeft al diverse teams uit de brede sector begeleid. Wijkgezondheidscentra, CLB's, OCMW teams, teams uit de bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven, woonzorgcentra, centra voor mensen met een beperking, sociale economie, CAW's, ...

Enkele reacties die we krijgen :
We kregen een duidelijk kader voor zelfzorg met een aantal handvaten die meteen toepasbaar zijn.
Een heel leerrijke vorming en heel bijzonder om dit thema op de werkvloer bespreekbaar te maken op een zeer zorgzame manier.
Ik vond het heel nuttig om stil te staan bij wat onze job zwaar maakt, ook al gaat dit in tegen onze natuur en ons optimisme.

Open aanbod

We werken thema’ s uit die voor ons belangrijk zijn en ons eigen proces weerspiegelen. Hulpverleners worden uitgenodigd mee in dit proces te stappen en de eigen ervaringen te delen. Deze manier van werken en leren komt voor ons tot uiting in het beeld van de kring. De kring of cirkel staat symbool voor gelijkheid enerzijds en voor eigenheid of diversiteit anderzijds. Elkeen wordt geroepen om op zijn of haar manier bij te dragen aan het thema dat in het midden wordt gelegd. Deze vormingen komen in de kalender.